تاريخ روز : یکشنبه 31 تیر 1397

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه تجارت نو

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 


سهامداران محترم 

  چنانچه نام کاربری  و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرارگیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات 

سهامدار گردد ، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت بیمه تجارت نو  نخواهد بود


         جهت ارائه خدمات بهتر و اطلاع رسانی به شما سهامدار محترم تکمیل اطلاعات ارتباطی الزامی باشد   


جهت ورود سهامدارن :

1- نام کاربری نام خانوادگی (بصورت فارسی) می باشد 

2- رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است.

 در صورت روئیت پیغام (دسترسی شما به حساب کاربری به صورت موقت غیر فعال شده است) بعد از ده دقیقه دوباره امتحان کنید.

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی