تاريخ روز : جمعه 09 آبان 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه تجارت نو

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 


اطلاعیه سود سهام 


               


به اطلاع کلیه سهامداران محترم حقیقی شرکت بیمه تجارت نو می رساند :


با عنایت به اینکه مقرر می بود طبق برنامه  زمان بندی اعلام شده طی نامه شماره 7065/10/ص/97 مورخ 97/03/20درج شده در سامانه کدال ، سودسهام عملکرد سال 1396 مربوط به سهامداران محترم حقیقی از ابتدای شهریور ماه پرداخت گردد ، لیکن همانگونه که در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 97/03/23 مطرح گردید ، به لحاظ اتمام مهلت 2 ساله تکمیل سرمایه پرداخت نشده که در تعهد سهامداران محترم می باشدو نیز به جهت رعایت حداقل سرمایه مصوب هیأت محترم دولت برای شرکت های بیمه (1500میلیارد ریال)، ضروری است سود عملکرد سال 1396( 128ریال برای هر سهم) با طی مراحل قانونی به عنوان بخشی از تأدیه تعهد سهامداران محترم تلقی و به سرمایه پرداخت شده فعلی کارسازی گردد، که این امر در حال پیگیری از مبادی ذی صلاح بوده و بزودی عملیاتی می گردد .لذا به اطلاع سهامداران محترم حقیقی و حقوقی می رساند برنامه زمان بندی مذکور کان لم یکن تلقی ومتعاقباً امکان ایفای بخشی از تعهدات سهامداران محترم در خصوص ماده 5 اساسنامه ازاین محل انجام و نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.
سهامداران محترم 


  چنانچه نام کاربری  و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرارگیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات 


سهامدار گردد ، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت بیمه تجارت نو  نخواهد بود
         جهت ارائه خدمات بهتر و اطلاع رسانی به شما سهامدار محترم تکمیل اطلاعات ارتباطی الزامی باشد   

جهت ورود سهامدارن :


1- نام کاربری نام خانوادگی (بصورت فارسی) می باشد 


2- رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است.


 در صورت روئیت پیغام (دسترسی شما به حساب کاربری به صورت موقت غیر فعال شده است) بعد از ده دقیقه دوباره امتحان کنید. 


اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی